03. Meedoen in Assen

Samenvatting

stavaza 03

Samenvatting

Waar tot nu het accent heeft gelegen op het organiseren van de veranderingen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo, kunnen we nu de beweging maken naar transformatie. Daarbij gaat het om de verschuiving van intensieve zorg naar meer lichtere vormen. Waar mogelijk in de vorm van algemene en collectieve voorzieningen. Wij zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe welzijnsorganisatie Vaart Welzijn. 

We willen Vaart Welzijn meer centraal stellen in de toegang tot zorg en ondersteuning. Over de toegang ontstaat in de loop van 2016 meer duidelijkheid. Extra activiteiten op het gebied van gezonde leefstijl en preventie van schulden moeten ook bevorderen dat er minder een beroep op intensieve zorg wordt gedaan. Een goede opvang van vluchtelingen en statushouders stelt de Asser samenleving voor een stevige uitdaging. Ook al is de huisvesting geregeld, het gaat er nu om hoe we met elkaar omgaan.