02. Werken in Assen

Samenvatting

stavaza 02

Samenvatting

Ondanks een licht economisch herstel in Noord-Nederland en een verwachte toename van de werkgelegenheid, verwachten we dat de klantaantallen van de sociale dienst (Werkplein Drentsche Aa in oprichting) zullen toenemen. Dit is het gevolg van nieuwe klantgroepen als vluchtelingen en mensen met een beperking. De nieuwe Participatiewet heeft gevolgen voor de dienstverlening van een aantal uitvoeringsorganisaties.

De economische projecten lopen volgens plan met accentverschuivingen die te maken hebben met bijstelling op de focus of specifieke aanpak. De realisatie van de FlorijnAs verloopt volgens plan.