04. Aantrekkelijk Assen

Samenvatting

stavaza 04

 

De ontwikkelingen rondom factory outlet center (FOC) hebben voor veel reuring bij betrokken ondernemers en andere stakeholders, in onder andere de binnenstad gezorgd. Hiermee staat een gezamenlijke aanpak met de betrokken partijen, zoals ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en gemeente nog meer op de agenda.

In 2015 is het TT-festival samen met de ondernemers in de binnenstad succesvol georganiseerd. Wegens dit succes prolongeren we deze aanpak voor dit jaar en bouwen we deze uit naar een meer structurele aanpak en organisatie van het TT-festival.

Met het vaststellen van de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020 hebben we nieuwe accenten gelegd. Dat betekent dat een intensivering voor verwarde personen noodzakelijk gaat worden. De aanpak van mensenhandel is gerealiseerd en de financiering voor deze collegeperiode is geregeld.

Twee ontwikkelingen waarbij de consequenties minder goed in beeld zijn, zijn veiligheid en innovatie en de tweede brandweerpost in Assen. Samen met Sensor City gaan we op zoek naar passende projecten. We gaan met de Veiligheidsregio Drenthe op zoek naar een locatie voor een tweede brandweerpost in Assen.