05. Samen werken aan Assen

Samenvatting

stavaza 05

 

In deze bestuursperiode kiezen we nadrukkelijk voor overheidsparticipatie, waarbij wij als overheid een stap terug doen en aansluiten bij initiatieven van actieve Assenaren.

In 2016 continueren wij de samenwerking in het kader van Samenwerking Drentsche Aa (SDA). De eerste evaluatie gaat over het samenwerkingsproces tot nu toe en over de eerste ervaringen bij de onderdelen personeelssalarisadministratie (PSA) en Belastingen.

De projectenverwerver die sinds 1 juli 2015 namens de NG4 in Brussel werkt, heeft aanvankelijk vooral gewerkt aan de opbouw van en deelname aan netwerken. Het resulteert nu al in het vragen van sprekers uit de NG4 voor bijeenkomsten.

Op het stadhuis heeft het overgrote deel van de betalingen al met de pin plaats. Eind derde kwartaal willen we de stap maken naar alleen nog pinbetalingen.

Met onze visie op dienstverlening als basis zetten we de verdere digitalisering van onze dienstverlening voort. Zo gaan we kijken of telefonische FAQ’s digitaal gemaakt kunnen worden en vergroten we de informatievoorziening en de vindbaarheid op de website.

Wij streven ernaar om de klant, klantvraag en het toevoegen van waarde voor de klant de komende jaren centraal te stellen binnen onze bedrijfsvoering. Het gaat dan voor een positieve beleving van de dienstverlening door klanten niet zozeer om ‘harde normen’, maar om ‘zachte waarden’.

De toegang voor Jeugdhulp en de nieuwe Wmo-taken is geïntegreerd in de gemeentelijke dienstverlening.

De realisering van zaakgericht werken is gepland in 2017 (voorbereiding in 2016).