07. Vastgoed en grondbedrijf

Samenvatting

stavaza 07

We zien de ondersteunende rol van vastgoed steeds meer aansluiten bij onze beleidsuitgangspunten. Met de verdere optimalisering van de processen krijgen we meer inzicht in de lasten en baten en daarmee de interne beheersing van het vastgoed. We zien wel risico’s ontstaan als we onze traditionele rol loslaten en meer aan de markt over willen laten. Externe partijen moeten soms nog wennen aan de nieuwe rolopvatting van ‘niet zorgen voor, maar zorgen dat’.

Daarnaast blijkt een aantal eerder gesignaleerde risico’s uit te pakken als nadelen, zodat een beroep moet worden gedaan op de algemene middelen. De bestuursopdracht Vastgoed heeft geleid tot een bijdrage aan de bezuinigingen op de bedrijfsvoering. De bestuursopdracht Verzelfstandiging Parkeerbedrijf heeft niet geleid tot bezuinigingen. Verzelfstandiging wordt niet verder onderzocht.